Indkaldelse til Generalforsamling i Svømmeklubben Triton

22
aug

Torsdag den 6.9.2018 kl. 19.00 i Klubhuset

 

1:  Valg af dirigent

2:  Valg af 2 stemmetællere

3:  Bestyrelsens beretning

4:  Fremlæggelse af revideret regnskab

5:  Fremlæggelse af budget for det kommende år

6:  Forslag fra bestyrelsen Ingen

7:  Indkomne forslag fra medlemmer Forslag fremsendes til formand Mark Hinchely på mark@hinchely.com senest den 04.09.18

8:  Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen på følgende måde

A) i lige årstal vælges Kasserer, 3 bestyrelsesmedlem, 1 revisor og 1 revisorsuppleant

B) i ulige år vælges formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor.

  • Kasser Anni Børsting er på valg og ønsker genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Michael Stjernholm er på valg og ønsker ikke genvalg. Posten er opslået for klubbens medlemmer.
  • Bestyrelsesmedlem Michael Rasmussen er på valg og ønsker genvalg.
  • Rikke Toft er på valg og ønsker genvalg.
  • Suppleant/Vikar for et bestyrelsesmedlem, der pt. er sygemeldt og ikke på valg.

    Klubben har valgt ekstern revisor til klubbens aktivitetsregnskab til Ballerup Kommune og intern revisor til  foreningsregnskabet.

9:  Eventuelt

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *