Team Ballerup

Team Ballerup støtter Tritons elitesatsning

Team Ballerup har gennem en årrække støttet op om Tritons eliteudvikling og elitesatsning. Støtten herfra bruges til øjemærkede aktiviteter og indsatser på Eliteholdet med det formål at optimere og støtte den enkelte udøver frem mod et nationalt mesterskab og muligheden for en international kvalifikation og/eller udtagelse til det danske junior/senior landshold og/eller udviklingslandshold.

Støtten tildeles pr. kalenderår og på baggrund af en projektansøgning, hvor Triton og holdet skal leve op til de forpligtelser, der ligger i det forpligtende samarbejde i Elitekommunesamarbejdet som satsningsidrætsgren.

Hvem er Team Ballerup?

Når det drejer sig om eliteidrætten og talentudviklingen, så er Team Ballerup den organisation, der yder særlige økonomiske tilskud til den særlige indsats, der knytter sig til det at dyrke sit idræts­talent på højeste, nationale niveau.

Team Ballerup består af erhvervsvirksomheder og Ballerup Kommune, der gennem deres medlemskab yder støtte til talent- og eliteprojekter inden for idrætsområdet.

Team Ballerup yder i dag et samlet årligt tilskud på omkring 700.000 kr. til målrettede indsatser og hjælper således med til at få drømme til at gå i opfyldelse og skaffe medaljer til eliteidrætten i Ballerup.