Vision & Mål

Vision:

Svømmeklubben TRITON vil være en topklub i Region Øst, som har et miljø, der kan tiltrække og fastholde svømme talenter og trænere fra hele regionen.
Svømmeklubben TRITON skal markere sig lokalt, nationalt og internationalt og være fast repræsenteret i det danske landsholdssystem.
Svømmeklubben TRITON skal tilbyde svømning på alle niveauer.
Der skal være et konstruktivt samarbejde med sponsorer samt Team Ballerup.

Mission:

Som en alsidig svømmeklub med både en konkurrence- og undervisningsafdeling er vi i stand til at tiltrække svømme interesserede i regionen og lokalområdet.
Ved fortsat udvikling og forbedring af vores eksisterende svømmetilbud i vores undervisningsafdelingen skal vi sikre fortsat ny medlemstilgang pr. sæson.
Til vores motionsafdeling skal vi tiltrække og fastholde svømme interesserede i alle aldre i den voksne målgruppe.
Til vores undervisningsafdeling skal vi tiltrække og udvikle svømme-interesserede børn i alle aldre med det formål at få kommende talenter til klubbens konkurrenceafdeling.
Til vores konkurrenceafdeling skal vi tiltrække, fastholde og udvikle nye og eksisterende talenter, med det formål, at TRITON skal gøre sig gældende med topplaceringer ved nationale stævner og regionsmesterskaber,og dermed sikre A-finalepladser og mindst en dansk mester pr. år. TRITON skal fortsat deltage ved hhv. DMH og DMH-Å med det formål at markere klubben og forblive en fast bestanddel i de indledende stævneafsnit, og dernæst når det er muligt i finalerne.
TRITON skal være kendetegnet ved et solidt talentudviklingsprogram som dermed sikre, at klubben er repræsenteret i iTUP Årgang hvert år.
Vi skal skabe grundlag for at kunne kvalificere vores bedste svømmere til at kunne deltage ved større internationale stævner som OL, VM, EM, EKM, EJM, EYOF, World Cup m.m.
Vi vil skabe et miljø som tiltrækker og fastholder trænertalenter samt skabe rammer for en fortsat udvikling af vore trænere.
Ved fortsat at have en godt og tæt samarbejde med Ballerup Kommune og svømmehalslederen i EKB skal vi sikre gode træningsforhold med adgang til svømmefaciliteterne, som passer til de enkelte holds behov og ønsker.

Værdigrundlag:

Medlemskab af TRITON er en fælles livsstil om accept og ligeværd for alle, uanset køn, alder og talent.
Positivt samvær, i og uden for vandet, er værdifuldt – trænere, svømmere og klub imellem.
Træningsmiljøet skal give idrætsglæde og medansvar for positiv tænkning.
Forståelse for og samspillet mellem kost og fysisk udfoldelse vil indgå som en naturlig del af klubbens almindelige svømmerelaterede aktiviteter.Samspillet mellem forældre, svømmere, trænere og klub, skal bygge på information, dialog, samvær, demokrati, involvering, engagement og åbenhed.
Frivillige ledere til klubbens forskellige udvalg skal organiseres således at udnyttelsen og opgavefordelingen bliver optimale for såvel klubben som den enkelte frivillige, således at flest mulige deles om opgaverne.
Nøgleord som Kommunikation / Information / Uddannelse og personlig udvikling af trænere / Professionel organisation / sammenhæng i målsætninger, krav samt trænermetoder, er en vigtig del af Tritons værdigrundlag.

Klubbens målsætning

Målsætningen er svømning på topplan, samt at gøre det muligt for klubbens svømmere at svømme på alle niveauer i hhv. undervisnings-, motions- og konkurrenceafdelingen.

Specifikt for konkurrenceafdelingen skal der skabes et fælles elitemiljø. Svømmerne skal kunne forbedre deres niveau betydeligt og opnå finale­potentiale til danske mesterskaber samt udtagelse til internationale stævner. Dette skal ske ved en målrettet indsats omkring udvikling af klubbens samlede talentmasse.

Det er konkurrenceafdelingens målsætning at skabe et attraktivt og målrettet svømmemiljø, der kan udfordre og motivere den enkelte til at yde sportslige præstationer på dansk eliteniveau. Målet er, at klubbens elitesvømmere skal kunne begå sig i toppen af dansk svømning såvel som hold som individuelt. Det er tilsvarende målet, at klubbens årgangssvømmere markerer sig med medaljer ved Danske årgangs Mesterskaber og gør sig gældende blandt de bedste i Miniturneringen og Minicuppen. Ved sæsonens start udarbejdes resultatmålsætninger for hvert hold.

Socialt

Svømmeklubben Triton skal være en social bevidst klub med plads til alle, samt sikre ligeværd for alle medlemmer.
Dette skal blandt andet sikres gennem træningslejre, stævner, træningsweekender, hvor den sociale integration udbygges.
Klubben skal endvidere tilsikre, at der skabes et godt svømmemiljø, hvor der også er mulighed for, at svømmere kan kombinere uddannelse og elitesvømning.
Klubben skal tilsikre, at der skabes en viden og forståelse for sammenhængen mellem gode kostvaner og fysisk udfoldelse sat i forhold til svømmernes alder og træningsmængde. Dette skal ske blandt andet ved tema-aftener, individuel kostvejledning til vores elitesvømmere og via informationsmateriale til klubbens øvrige svømmere.

Forældresamarbejde

Det er Tritons opfattelse, at jo mere man som forældre ved om svømning, om de rammer hvori svømmesporten udfolder sig, om de specielle forhold, der gør sig gældende, samt kendskab til de mennesker, der er en del af svømmehverdagen, jo bedre er man i stand til at støtte barnet i dets sportslige og menneskelige udvikling, som det gennemgår i årene som aktiv konkurrence svømmer.
Langt den overvejende del af svømmeklubbens funktioner varetages ved frivillig arbejdskraft, så engagerede forældre er en helt uundværlig ressource, såvel i den daglige drift som i perioder med spidsbelastninger, såsom ved afholdelse af større mesterskabsstævner o.l.
Økonomi

Svømmeklubben TRITON skal sikre økonomisk grundlag for alle aktiviteter, sikre optimal udnyttelse af sponsorpotentiale samt offentlige midler, herunder fonde.
Klubben ønsker at skabe samarbejder med leverandører, som enten kan give klubbens svømmere de bedste forudsætninger for at optimere deres kvalifikationer eller som kan skabe bedre rammer for et optimalt svømme- og klubmiljø.
Bredde

Svømmeklubben TRITON skal tilbyde en bred vifte af svømmeaktiviteter, som styrker lokalsamfundet på det sociale og familiemæssige niveau og hvor trivsel, sundhed og livskvalitet er bærende elementer i undervisningen.

Klubbens interessent mål

TRITON er en del af den samlede idræt i Ballerup Kommune. Klubben indgår derfor altid i positiv dialog med kommunen og den øvrige idræt i kommunen, når det drejer sig om at forbedre forholdene for kommunens børn og unge indenfor idræts- og foreningsområdet.
Det er TRITONs politik, at synliggøre sig positivt i nærområdet og kommunen gennem medieomtale, samt at støtte op omkring fælles idrætstiltag fra kommunen i det omfang, TRITON finder det relevant.
Vi skal have et tæt samarbejde med Dansk Svømmeunion med det formål, dels at kunne trække på know-how og fælles ressourcer, og dels at kunne give specifikke talenter mulighed for at komme videre i deres svømmekarriere. Dette gøres gennem iTUP-samarbejde og øvrige udviklingsprogrammer via Unionen med det formål at udvikle og skabe svømmere, der kan deltage i internationale stævner.
TRITON deltager ved relevante møder i Dansk Svømmeunion og DGI.
Som modtager af støtte fra Team Ballerup indgår TRITON i en tæt dialog og samarbejde med Ballerup Kommune og bestyrelsen i Team Ballerup.
Som satsningsidrætsgren i Elitekommunesamarbejdet med Ballerup Kommunen og Team Danmark indgår TRITON i en tæt dialog med henblik på at ramme optimale rammer for eliteidrætten i kommunen.