Christina Rigét bliver Faglig leder af undervisningsafdeling

2
okt

Da vi længe har haft et ønske om at styrke vores arbejde i Undervisningsafdeling, har vi besluttet at ansætte Christina Rigét som faglig leder af Tritons undervisningsafdeling med virkning fra 1.9.2015. Christina har i en lang årrække haft stor succes på sine svømmehold i undervisningsafdelingen, og med den succes i bagagen ser vi, at Christina sagtens vil kunne være med til at kompetenceudvikle nye og kommende trænere i undervisningsafdelingen, samtidigt med at hun sammen med Rikke Toft varetager den daglige drift af afdelingen. Christina vil, i det omfang der vurderes at være behov for dette, kunne trække på kompetencer og erfaringer fra klubbens øvrige trænere samt fra SVØM. Christina vil få det overordnede undervisningsansvar, og vil fremadrettet som svømmefaglig leder skulle tage sig af den daglige ledelse af undervisningsafdelingen, herunder

  • Kommunikation og daglig ledelse af trænere og hjælpetrænere o Sæsonopstart, herunder velkomst til medlemmer og nye trænere
  • Rekruttering, ansættelsesaftaler og samtaler med trænere (i samråd med bestyrelsen)
  • Uddannelse og kompetenceudvikling af trænere (evt. i samspil med eksterne parter)
  • Ansvarlig for undervisningsudvalget o Brobygning mellem undervisningsafdeling og Konkurrenceafdelingens Guldfiskehold samt varetagelse af koblingen til Måløv IF
  • Markedsføring til rekruttering af medlemmer (i samarb. med Forretningsudvikling og Kommunikationsudvalget)
  • Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser til medlemmer og udmeldte (i samarb.

Med Forretningsudvikling) Christina vil fortsat referere til bestyrelsesansvarlig Rikke Toft, som sammen med Christina og resten af bestyrelsen vil være overordnede ansvarlige for undervisningsafdelingens udvikling, både fagligt og forretningsmæssigt. Såfremt der er spørgsmål til Christinas fremtidige rolle, kan disse rettes til bestyrelsen. Slutteligt ønskes I alle velkommen til sæsonen 2015/2016 – vi ser frem til at arbejde sammen med jer.

Hilsen

Bestyrelsen

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *