Generalforsamlingen torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00.

13
aug

Der indkaldes til generalforsamlingen torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00. Generalforsamling afholdes i klubhuset.

Dagsorden:
1. valg af dirigent
2. valg af 2 stemmetællere
3. bestyrelsens beretning
4. fremlæggelse af revideret regnskab
5. fremlæggelse af budget for det kommende år
6. forslag fra bestyrelsen
7. indkomne forslag fra medlemmer
8. Valg af formand for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 bestyrelsesmedlem for 1 år, 1 suppleant og 1 revisor
9. Eventuelt

Forslag skal være modtaget senest den 3.9.2019 på klubbens mail kontor@tritonswim.dk

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *