Konkurrence hold

Talent udviklingsholdet består fortrinsvis af svømmere mellem 7 og 11 år, og er indgangen til konkurrenceafdelingen. Nye svømmere hentes fra TRITONs svømmeskole en til to gange om året. Talentudviklingsholdets trænere besøger i samarbejde med Tritons Talentchef og svømmeskoleleder de enkelte hold i undervisningsafdelingen for at vurdere, hvem der skal have tilbud om start i konkurrenceafdelingen. Det tilstræbes, at de nye svømmere før sommerferien får mulighed for ”prøvetimer” med deres nye svømmekammerater og Talentudviklingstrænere i East Kilbride badet. Holdet træner 1 time 2 gange ugentligt. Her starter et HAV af gode oplevelser.

Svømmeren vil blive introduceret for mange af vandets udfordringer, der gør det sjovt at svømme. På holdet er børnene i gode hænder hos vores trænere og talentchef. Trænerne vil åbne nye døre hos de unge svømmere. Det vil være de personlige/sportslige egenskaber, der vil blive stimuleret positivt. Svømmeren er i den såkaldte guldalder, hvor der vil blive fokuseret på den sportsmotoriske basisoplæring i vand og på land gennem principper der bygger på lær gennem leg og øvelse. En ting er helt sikkert på Talentudviklingsholdet – de kommer ikke til at kede sig.

TRITONs oplæring af svømmere indebærer spændende udviklingsmuligheder:

 • Basis motoriske øvelser på land og i vand, der støtter svømmemæssige færdigheder
 • Svømmeteknisk oplæring i alle stilarter, (butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl)
 • Starter (Hovedspring fra startskammel)
 • Vendinger

Bevægelighedskoordination i vand og på land:

 • Dykning
 • Udspring
 • Tekniske øvelser
 • Stilkonkurrencer
 • Bevægelighed på land og i vand
 • Almen gymnastik
 • Makker- og gruppeaktiviteter
 • Andre idrætsgrene

Almen kropslig oplæring og konditionelle egenskaber:

 • Almen udholdenhed (aerob)
 • Bevægelighed
 • Svømmemæssig basisudholdenhed (aerob)
 • Konkurrencer til lokale stævner

Tanke– og indstillingsmæssig målsætning for Talentudviklingsholdet er:

 • Blive glad for vand og bevægelse helt generelt
 • Tilpasse sig på holdet
 • Tilvænning til fremmøde og til træning
 • Grundkendskab til svømmeteknikkerne
 • Kendskab til andre børn og konkurrencer

Samtidig får svømmerne en fornemmelse af, hvad konkurrencesvømning er, med mulighed for senere oprykning til næste trin i konkurrenceafdelingen.

Holdet deltager bl.a. ved lokale stævner som fx. Tritons egne stævner og klubmesterskab, samt en træningsweekend i Danmark.

Målsætningen for holdet er gode oplevelser og tilfredsstillende resultater i deres udvikling. Resultatmæssigt kan svømmeren opnå talentnål, flippernål og bronzenål, samt svømme medaljer hjem ved invitationsstævner.

Holdet træner 1 time to gange om ugen i East Kilbride Badet.

Talentholdene træner 1 time 2 gange ugeligt. Træningen er opdelt i piger og drenge for at opnå den bedste effekt af træningen og undervisningen.

Man. kl. 16 – 17 eller 17 – 18

Ons. kl. 16 – 17 eller 17 – 18

Alle tider er vandtider. Holdet mødes på kanten, for at opvarme 15 min. inden dagens program.

Talent holdet består fortrinsvis af svømmere mellem 9 og 12 år, og er andet hold i konkurrenceafdelingen. Nye Talent svømmere hentes primært fra talentudviklingsholdet. Holdet træner 3 gange om ugen sammen med talentudviklingsholdet af en time og 1 gang om ugen i 1-1,5 time. Talent holdet bygger videre på Talentudviklingsholdet og kan forvente at svømme programmer på 1-2 kilometer per træningspas, med højt teknisk indhold.

 

Holdet beskæftiger sig med færdigheder i alle fire svømme stilarter. Desuden arbejdes der også med tilvænning til svømning efter programmer, dvs. meter i stedet for baner, gentagelser af serier, og fastsatte pauser og starttider.

 

TRITONs oplæring af svømmere indebærer spændende udviklingsmuligheder:

 • Svømmeteknisk oplæring i alle stilarter, (butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl)
 • Starter (Hovedspring fra startskammel)
 • Vendinger

Bevægelighedskoordination i vand og på land:

 • Dykning
 • Udspring
 • Tekniske øvelser
 • Svømning med fødder
 • Bevægelighed på land og i vand
 • Makker- og gruppelege
 • Udstrækning og koordinationsøvelser

Almen kropslig oplæring og konditionelle egenskaber:

 • Almen udholdenhed (aerob)
 • Bevægelighed
 • Svømmemæssig basisudholdenhed (aerob)
 • Konkurrencer til lokale og regionale stævner

Tanke– og indstillingsmæssig målsætning for Talentholdet er:

 • Blive glad for svømning
 • Tilvænning til punktlig fremmøde, opvarmning, udstrækning og træning
 • Udvidet kendskab til svømmeteknikkerne
 • Kendskab til andre børn og konkurrencer
 • Stimulering af konkurrence element

 

Holdet deltager i 3-5 invitationsstævner udenfor Ballerup hvert halvår, og desuden også i Tritons egne stævner, klubmesterskab, og holdturneringer. Desuden arrangeres også en træningslejr på 3-4 overnatninger.

 

Målsætningen for holdet er gode oplevelser og udvikling af tekniske konkurrence forbedringer. Resultatmæssigt kan svømmeren opnå talentnål, flippernål og bronzenål, ligesom der også er muligheder for medaljer til mange af stævnerne holdet deltager i.

Holdet træner 1-1,5 time tre gange ugentligt i East Kilbride Badet.
Man. kl. 16 – 17 eller 17 – 18

Ons. kl. 16 – 17 eller 17 – 18

Fre. kl. 16 – 17.30

Alle tider er vandtider. Vi mødes på kanten 15 minutter før.

Årgangsholdet er fortrinsvis for svømmere mellem 11 og 15 år, og rekrutteres primært fra talentholdet. Talentchefen og talentholdets trænere vælger udfra en subjektiv vurdering af hver enkelt svømmer -og under hensyntagen til de generelle oprykningskriterier og de specifikke målsætninger for talentholdet, – hvem der er dygtige nok til at komme på årgangsholdet. Tilbud om oprykning sker typisk kort før sæsonafslutning med start på årgangsholdet efter sommerferien. Oprykning kan dig ske på andre tidspunkter ved behov for oprykning.

Holdet træner 1½ – 2 timer 5 – 6 gange ugentligt. Årgangsholdet trænes af talentchefen og 1 assistenttræner.

Årgangssvømmeren fortsætter sin personlige udvikling samt den sportsmotoriske basisoplæring i vand og på land. Årgangsholdet er et spændende hold med en masse oplevelser og udfordringer, som uddybes mere specifikt herunder.

Tritons oplæring af svømmere indebærer spændende udviklingsmuligheder på Årgangsholdet:

 • Svømmeteknisk og motorisk forbedring i alle stilarter, (butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl)
 • Stilarts og stævnerelevant træning af starter og vendinger

Almen kropslig oplæring og konditionelle egenskaber:

 • Almen udholdenhed (aerob) Længere distancer
 • Almen hurtighed (anaerob) Kortere distancer
 • Bevægelighed der udvikler motoriske færdigheder
 • Enkle og flere koordinationsøvelser
 • Kompleks koordination
 • Styrke med egen kropsvægt

Bevægelighedskoordination i vand og på land:

 • Dykning
 • Startspring
 • Tekniske øvelser i vand
 • Svømning med zoomers (finner/små svømmefødder)
 • Bevægelighed på land
 • Dry-land (gymnastik)
 • Makker- og gruppelege
 • Andre idrætsgrene
 • Stilkonkurrencer

Tanke– og indstillingsmæssig målsætning for talentholdet er:

 • Stimulering af konkurrence element og stævnedeltagelse
 • Tilpasse sig på holdet og i grupper
 • Tilvænning til fremmøde og til træning
 • Bedre grundkendskab til svømmeteknikkerne, herunder starter og vendinger
 • Årsplanlægning af træning og stævner
 • Stævnedeltagelse er et krav for at svømme på dette hold

Holdet deltager i lokale stævner og turneringer i Svømmeregion Øst. Desuden deltagelses der i en årlig træningslejr (i Danmark) og træningsweekender (lokalt).

Målsætningen for holdet er, at svømmerne deltager i Årgangsmesterskaberne.

Træningstiderne er:

Man. kl. 16 – 18

Tir. kl. 16 – 18

Tors. kl. 18 – 20

Fre. kl. 16 – 18

Lør. kl. 12 – 14

Alle dage er i East Kilbride badet. Alle tider er vandtider. Vi mødes omklædte på kanten 15 minutter før.
15 minutter før.

Juniorholdet består fortrinsvis af svømmere i alderen 14 til 18 år, og hentes fra Årgangsholdet. Cheftræneren rekrutterer i samarbejde med talentchefen og Juniorholdets trænere de svømmere, der skal på Juniorholdet, ud fra en subjektiv vurdering af hver enkelt svømmer – og under hensyntagen til de generelle oprykningskriterier og de specifikke målsætninger for Årgangsholdet. Oprykning til Juniorholdet kan finde sted løbende i sæsonen, men sker typisk efter nationale (DÅM) årgangsmesterskaber.

Holdet træner 2 timer 7-9 gange ugentligt, med supplerende dryland. Holdet har 1 træner og 1-2 hjælpetrænere.

Her starter et mere elitært kendskab til hvad elitesvømning er. Læreperioden på juniorholdet vil indeholde mange nye aspekter. Juniorholdssvømmeren vil få et kendskab til hvad elitesvømning indebærer og hvilke krav der løbende bliver sat. Tiden på Juniorholdet vil styrke individet op mod en fremtid på eliteholdet, da kravene til svømmeren løbende vil blive hårdere.

En vigtig del af at være på Juniorholdet er de individuelle målsætnings samtaler og – evalueringer mellem trænere og svømmer. Ved disse afdækkes svømmerens ambitionsniveau og der gives specifik information om nøgle-indsatsområder for svømmeren.

Tritons oplæring af svømmere indebærer spændende udviklingsmuligheder på Juniorholdet:

 • Svømmeteknisk forbedring i alle stilarter, (butterfly, rygcrawl, brystsvømning og crawl)
 • Starter øves hyppigere med flere detaljer (videokamera)
 • Vendinger øves mere detaljeret (videokamera)

Mere specifik kropslig oplæring og konditionelle egenskaber:

 • Almen udholdenhed (aerob) Længere distancer
 • Almen hurtighed (anaerob) Kortere distancer
 • Specifik bevægelighed der udvikler motoriske færdigheder på højere niveau
 • Koordinationsøvelser bliver mere specifik
 • Kompleks koordination
 • Styrke med egen kropsvægt trænes hyppigere

Bevægelighedskoordination i vand og på land:

 • Dykning
 • Tekniske øvelser i vand (videokamera)
 • Specifik bevægelighed på land
 • Almen gymnastik vedligeholdes
 • Makker- og gruppelege
 • Smidighed og udstrækningsøvelser
 • Andre idrætsgrene
 • Stilkonkurrencer (videokamera)

Tanke– og indstillingsmæssig målsætning for Juniorholdet er:

 • Forblive glad for vand og bevægelse helt generelt
 • Konkurrencemotivation
 • Bedre kendskab til principper angående svømmeteknikkerne
 • Bedre kendskab til principper angående startspring
 • Kendskab til fysiologisk sammenhæng i forhold til træningen
 • Enkle metoder til selvkontrol til træning og stævner
 • Kendskab til flere konkurrencer (nationale og internationale)
 • Årsplanlægning af træning og stævner

Holdet deltager i lokale stævner, turneringer og en årlig, udvidet træningsweekend, samt træningslejr.
Målsætningen for holdet er, at svømmerne deltager ved nationale juniormesterskaber. Mulighed for internationalt stævne, hvis kravtid opnås.

Senior Eliteholdet er klubbens bedste konkurrencehold. Svømmerne hentes fra Juniorholdet, og er normalt senior svømmere. Svømmerne til eliteholdet bliver udtaget af cheftræneren i samarbejde med Juniorholdets trænere ud fra en subjektiv vurdering af hver enkelt svømmer – og under hensyntagen til de generelle kriterier og de specifikke målsætninger for Juniorholdet. En meget vigtig ting er en vurdering af Juniorsvømmerens arbejde med sine egne personlige målsætninger.

Oprykning til Eliteholdet kan finde sted løbende i sæsonen, men typisk efter de nationale (DMJ) Junior mesterskaber.

Holdet træner 2 timer 6 gange ugentligt samt morgentræning 4 dage ugentligt. Der trænes morgentræning, aftentræning og styrketræning. Eliteholdet er Tritons bedste svømmere. Oplevelserne og udfordringerne på Senior Eliteholdet er på et højere niveau end Juniorholdet. Det er det, der gør det så attraktivt rykke op på Senior Eliteholdet. Svømmeren vil efterhånden udmærke sig på mange områder inden for svømmeverdenen, såsom selvstændighed, selvdisciplin, selvtillid, sportslige færdigheder mm.

Der arbejdes nu intensivt med svømmerens individuelle målsætninger både ambitions- og færdighedsmæssigt og der foregår løbende specifikke målfastsættelser og evaluering af disse.

Tritons oplæring af svømmere indebærer spændende udviklingsmuligheder på alle holdene:

 • Specifik svømmeteknisk forbedring i svømmerens speciale
 • Starter trænes mere individuelt med flere detaljer (videokamera)
 • Vendinger øves mere detaljeret (videokamera)

Mere specifik kropslig oplæring af individuelle og konditionelle egenskaber:

 • Individuel udholdenhed (aerob) Længere distancer
 • Individuel hurtighed (anaerob) Kortere distancer
 • Specifik bevægelighed der udvikler motoriske færdigheder på et højere niveau
 • Individuelle koordinationsøvelser bliver mere specifikke
 • Komplekse koordinationsøvelser bliver mere individuelle

Bevægelighedskoordination i vand og på land:

 • Dykning
 • Tekniske øvelser i vand (videokamera)
 • Specifik bevægelighed på land
 • Styrketræning med og uden egen kropsvægt trænes mere specifik til svømning
 • Almen gymnastik vedligeholdelse
 • Smidighed og udstrækningsøvelser
 • Andre idrætsgrene Stilkonkurrencer (videokamera)

Tanke– og indstillingsmæssig målsætning for eliteholdet er:

 • Forblive glad for vand og bevægelse helt generelt
 • Konkurrencemotivation
 • Bedre kendskab til principper angående svømmeteknikkerne
 • Kendskab til specielle træningsmetoder og virkninger
 • Kendskab til præstationstest
 • Taktik i forhold til sig selv og konkurrenter
 • Enkle selvreguleringsmetoder
 • Ernæring og fysioterapeutisk kendskab
 • Prioritering uddannelse/svømning på lang sigt
 • Bedre kendskab til principper angående startspring (videokamera)
 • Kendskab til fysiologisk sammenhæng i forhold til træningen
 • Enkle metoder til selvkontrol til træning og stævner
 • Kendskab til flere konkurrencer nationalt og internationalt
 • Årsplanlægning af træning og stævner

Holdet deltager i lokale, regionale og nationale stævner og turneringer, desuden holdes 1-2 årlige træningslejr i indland/udland som forberedelse og optakt til de danske mesterskaber.

Kravet og målsætning for eliteholdet er, at svømmerne deltager til nationale og internationale stævner.

Alle dage er i East Kilbride Badet. Alle tider er vandtider.

Hvad er Juniorsprint?:

Juniorsprint er en del af Tritons konkurrenceafdeling, hvor træningen foregår i East Kildbride Badet.
Holdet er et tilbud primært for svømmere på Talentholdet og Førsteholdet, der gerne fortsat vil svømme på et konkurrenceniveau, men som har andre interesser der også ønskes at have tid til.

På Juniorsprint er der mulighed for fleksibilitet i forhold til svømmetræningen, og der er stor forståelse fra de øvrige svømmere og trænerne, omkring behovet for at pleje andre interesser/skole.

Derudover er det meningen, at der skal være mulighed for at svømmerne kan rykke tilbage til Talent/Førsteholdet, såfremt svømmeren igen ønsker at svømme på højere niveau, og såfremt svømmeren har det svømmemæssige niveau som kræves af de respektive trænere. Dette er en vurderingssag som foretages af henholdsvis Talentholdstræneren og Førsteholdtræneren, i samråd med 2. holdstrænerne.

Træningstiderne:

Træningen for Juniorsprint foregår:

Mandag dryland 17.30-18.00 + vand 18.00-19.30

Onsdag dryland 18.30-19.00 + vand 19.00-20.30

Fredag dryland 17.30-18.00 + vand 18.00-19.30

 

Træningsværdier:

Juniorsprint er et seriøst tilbud, og der forventes derfor et stort engagement af svømmeren, når vedkommende er til træning. Træningen er målrettet konkurrence, og der svømmes derfor omkring 3-4 km på træningspas, med både høje og lave intensiteter. Det er dog en grundsten i Juniorsprint filosofi, at det skal være sjovt at være til træning, og derfor bliver der lagt stort engagement i programmerne fra trænernes side. Det forventes at træningen tages seriøst, og de programmer som bliver lavet, bliver svømmet. Derudover er der stor fokus på det tekniske, og der bruges derfor også en masse tid på tilretning og tekniske øvelser.

Det sociale miljø på holdet:

Det sociale miljø på holdet bliver prioriteret højt, og det er vigtigt at svømmerne fungerer godt indbyrdes. Derudover er der mulighed for at lave forskellige sociale arrangementer som hold, der styrker sammenholdet blandt svømmerne. Det kunne f.eks. være biografture, bowling, ud og spise, overnatning i klubhuset m.m.

Stævnedeltagelse + træningslejr:

Som svømmer på Juniorsprint forventes det, at man stiller op til de stævner som holdet deltager i, og at svømmeren deltager på træningslejren. Juniorsprint deltager ca. i ca. 8-9 stævner årligt inklusiv nålestævner og Tritons egen stævner. Stævnerne vil primært være invitationsstævner, hvor de fleste vil være de samme som Førsteholdet og Talentholdet tager til. Der er derudover også mulighed for at deltage til kvalifikationsstævner sammen Talentholdet/Førsteholdets svømmere, såfremt der opnås kravtider hertil.

Derudover tager holdet årligt på 1 træningslejr, af ca. 5 dages varighed. Denne træningslejr ligger som udgangspunkt i påsken, og foregår i Danmark.

Dryland:

På Juniorsprint laves hver gang en fælles dryland før hver træning. Opvarmningen har dog forskellig varighed og omfang alt efter træningsdagen. Se ovenfor ved træningstider. Der forventes at svømmeren deltager seriøst til dryland, da det fysiske er af stor betydning for en svømmerens videre udvikling.

Hver fredag køres en styrke/cross-fit træning som foregår oppe i Tritons Klubhus. Der er stor fokus på, at øvelserne bliver gjort rigtigt, og der vil altid være opsyn fra trænerens side. Derudover udføres ikke øvelser som svømmeren rent fysisk ikke kan klare. Styrke/cross-fit træningen er en god måde, at udfordre svømmernes fysiske styrke på, men også en sjov og anerledes måde at træne på, som giver rigtig godt.

Om sommeren er der rig mulighed for at lave nogle udendørs aktiviteter, herunder løb, hvis vejret er til det.

På Juniorsprint gøres en stor indsats for at gøre dryland udfordrende og sjov, samtidig med at der udføres et godt stykke arbejde. Begge trænere har stor viden inden for fysisk træning, og har selv dyrket cross-fit. Dette betyder at al dryland bliver udført med opsyn og fokus på at alle øvelser gøres korrekt, for at undgå skader.

Dialog mellem træner og svømmer, og træner og forældre:

Der er stor fokus på en god kommunikation mellem træner og svømmer. Det er vigtigt at svømmeren føler sig fortrolig med træneren, og at der er en åben dialog omkring svømmerens individuelle forhold.

Begge trænere er forstående overfor, at der skal være plads til andre interesser, og vil derfor gøre alt for at få det hele til at gå op i en højere enhed.

Skader blandt svømmere er et kendt problem, og det bliver derfor taget meget alvorligt. Det forventes at svømmeren straks henvender sig til træneren, når problemer med skader opstår og at svømmeren derefter søger professionel hjælp fra enten en kiropraktor eller fysioterapeut. Træneren vil i samråd med svømmeren forsøge at tilrettelægge træningen bedst muligt i forhold til den skade, som eventuelt kunne forekomme.

På holdet er der en klar holdning om, at skader skal behandles og tages seriøst, og derfor tager træneren meget hensyn til den enkeltes smertegrænser, og er ikke bange for at tage en svømmer op af vandet, hvis det findes nødvendigt at tage den beslutning i en skade situation.

Der vil flere gange årligt blive afholdt samtaler mellem svømmeren og trænerne, omkring hvordan svømmeren fungerer socialt på holdet, hvordan træningen kører, hvilke mål svømmeren har og om der er behov for ændringer. Trænerne lytter meget til svømmernes ideer omkring, hvordan træningen skal udnyttes og hvordan de føler de får mest ud af en træning, eller hvilke fremtidige ting de godt kunne ønske sig. Hvorefter trænerne, så vidt muligt vil forsøge at efterleve forventningerne.

Ud over træner/svømmer forholdet, er der også stort fokus på træner og forældre kommunikationen. Det er vigtigt at der skabes en god dialog med forældrene omkring deres svømmer(e), og derfor er forældrene altid velkomne til at henvende sig til trænerne eller møde op i hallen til træningen for at se med.

Derudover forventes det at forældrene i lighed med resten af svømmeholdene i konkurrenceafdelingen vil være aktive i klubben, enten som officials eller som frivillige i andre sammenhænge, f.eks. som holdleder for holdet ved stævner eller som hjælp i forbindelse med holdets øvrige arrangementer.

Senior Sprintholdet er primært “gamle” konkurrencesvømmere fra Juniorholdet og eliteholdet, der vil nedtrappe deres karriere.
Svømmere skal fylde 17 år i sæsonen, for at kunne optages på holdet.

Holdet træner 1½ time 3 gange ugentligt. Desuden er der mulighed for styrketræning.

På holdet får svømmerne holdt den fysiske og tekniske kunnen ved lige under kammeratlige forhold. Svømmerne kan supplerer Eliteholdet, typisk på korte distancer.

Holdet deltager i lokale stævner og turneringer for ligestillede svømmere. Desuden er der mulighed for at stille op i Danske Mesterskaber for Masters, samt EM og VM for masters.
Holdets generelle målsætning er, at svømmerne bevarer kontakten til svømmeklubben og – kammerater, samt opnår individuelle gode tider.

Holdet træner 3 x 1,5 time ugentligt i East Kilbride Badet.

Træningen for seniorsprint foregår:

Mandag  18.00-19.30

Onsdag  19.00-20.30

Fredag  18.00-19.30

Alle tider er vandtider.