Der indkaldes til generalforsamlingen torsdag den 17. september 2020 kl. 19.00

25
aug

Generalforsamling afholdes i klubhuset.

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. valg af 2 stemmetællere
  3. bestyrelsens beretning
  4. fremlæggelse af revideret regnskab
  5. fremlæggelse af budget for det kommende år
  6. forslag fra bestyrelsen
  7. indkomne forslag fra medlemmer
  8. Valg af Kasserer for 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, 1 suppleant
  9. Eventuelt

Forslag skal være modtaget senest den 15.9.2020 på klubbens mail kontor@tritonswim.dk

 

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *