Tritons formand kommentar om Vennernes Ekstraordinære generalforsamling

29
aug

Tritons Venner har i de seneste år kæmpet med mangel på frivillige hænder og hoveder, og bestyrelsen har nu truffet den meget kedelige beslutning, at indkalde de resterende 3 medlemmer af foreningen til ekstraordinær generalforsamling med henblik på, at vælge en helt ny bestyrelse eller i yderste konsekvens at opløse foreningen.

Foreningen blev startet i 1980 med det enkle formål, at skaffe penge til SvømmeklubbenTRITONs Konkurrenceafdelings mange aktiviteter og foreningen har i mange år støttet Tritons konkurrencesvømmere med gode tilskud til træningslejre.

Foreningen har skaffet midler vha. et begrænset medlemskontingent på 50 kr. pr. år, og udover det har foreningens medlemmer gjort et stort stykke arbejde med at skaffe penge vha. salgsboder til klubbens stævner, “svøm om juletræet” og sponsoraftaler med bl.a. OK.

De seneste år har foreningens arbejde været båret af et faldende antal frivillige og der er ingen tvivl om, at det netop er frivilligheden – eller mangel på samme – der skaber udfordringerne i foreningen. Når Triton afholder et arrangement skal både klubben og støtteforeningen trække på den samme gruppe af frivillige, og det skaber naturlige “konflikter” imellem foreningens arbejde og klubbens arbejde. Udover det rammes støtteforeningens aktiviteter også af både de strukturelle og kulturmæssige ændringer, som svømmeklubben også mærker, og det har i de seneste år gjort det udfordrende for støtteforeningen at planlægge succesrige arrangementer.

“Jeg synes det er virkelig trist at se en forening, som alene har haft til formål, at støtte klubbens konkurrencesvømmere, gå i opløsning. Jeg har stor respekt for foreningens arbejde, men også stor respekt for bestyrelsens beslutning om at indkalde medlemmerne til denne generalforsamling. Jeg ved, at det ikke har været nogen nem beslutning at træffe. Vi kender alt til problemstillingerne omkring det frivillige arbejde, og de udfordringer det giver vores klub, at vi jo som bekendt arbejder meget med “Tordenskjolds soldater”. Tritons Venners bestyrelse består idag af frivillige, som har været i klubben i rigtig mange år. De besidder en hel del viden om klubben og klubbens kultur og historie, og jeg er oprigtig ærgerlig over, at vores samarbejde med støtteforeningen står overfor en mulig afslutning. Deres store arbejde har været en god økonomisk støtte for vores svømmere, og vi skal nu finde nye veje at skabe den samme “ånd” som støtteforeningen har skabt med boder til vores stævner, hvor der er blevet solgt “Triton-kage”, kaffe, masser af toast og sandwiches med store smil i hallen. Jeg vil blive ved med at håbe at foreningen kan bestå, men vi må nok også sande, at når vi kigger os omkring i mange andre klubber, har støtteforeningerne måtte tage konsekvensen af manglen på frivillige, og fortsætte som integrerede del af f.eks. udvalgsarbejde i klubberne fremfor selvstændige foreninger. Jeg vil personligt håbe, at Tritons Venners bestyrelse fortsat vil bidrage med deres erfaringer og viden i klubben, f.eks. i udvalgsarbejdet eller bare som sparringspartnere for de mange andre udvalgsmedlemmer, der arbejder på at skabe en god og velfungerende klub”, siger Svømmeklubben Tritons formand, Susanne Fischer og afslutter: “Jeg håber, at rigtig mange medlemmer af både svømmeklubben og støtteforeningen vil møde op til foreningens ekstraordinære generalforsamling, om ikke andet så for at takke foreningens bestyrelse for deres storearbejde, og for mange års økonomisk støtte til vores aktiviteter.”

Generalforsamlingen afholdes den 14. september 2017 kl. 18.30 i Tritons klubhus. Se foreningens indkaldelse her: < http://tritonswim.dk/information-om-tritons-venner/ >

Leave A Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *