Official

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Klik her for at kommer til kalenderen – klik herefter på “Kurser”

Såfremt du ønsker at blive official skal du skrive til Jesper Waterval

Email:  official.triton@gmail.com

Du kan se hvilke kurser du kan tilmelde dig her 

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Når du er til stævne med dit barn, så prøv at lægge mærke til, hvor mange officials, der skal bruges for at afvikle et stævne! Der kræves over 20 officials.
Tag en official uddannelse og hjælp dit barn og din klub!

Tritons svømmere deltager i mange stævner i løbet af en sæson både hjemme i EKB og ude i andre svømmehaller.

Til Tritons egne nålestævner samt klubmesterskab skal vi hver gang bruge ca. 25 officials for at kunne gennemføre stævnet. For at kunne stille op til et ude-stævne skal vi stille med et antal officials, ellers kan vi ikke deltage.

Til mesterskaber samt invitationsstævner skal vi typisk stille med 2 officials pr. dag stævnet varer for at kunne deltage. Normalt er kravet en tidtager (modul 1) og en dommer (modul 2 eller mere).

Det er ofte svært at stille et tilstrækkeligt antal officials, derfor har vi altid brug for flere. Vi har flere gange været tæt på ikke at kunne deltage i et stævne, fordi vi ikke kunne stille de fornødne officials.

Official uddannelsen varetages af Dansk Svømmeunion og er modulopbygget. Man behøver ikke at tage alle uddannelsens moduler, man kan stoppe når man har nået det niveau, man ønsker.

Se kursusoversigten for Øst-Danmark og tilmeld dig hellere i dag end i morgen.

Målgruppe

At kursisterne bliver udrustet til at håndtere et stævne med afmeldinger, flytninger og indtastning af tider på EDB – Resultatformidling.

Formål

At uddanne stævnesekretærer, således at afviklingen af svømmestævner, for så vidt angår sekretærfunktionerne, foregår hurtigt, ensartet og korrekt.

Forudsætninger

Alder: Fyldt 17 år samt have gennemgået og bestået Modul 1 (Tidtagning) og Modul 2 (Mål-, bane-, og vendedommer).

Indhold

Stævnesekretærens opgaver. Før stævne – indbydelse og propositioner m.v. Under stævne – behandling af opnåede tider – manuelle eller eltider – nåle og rekorder samt pointtabel. Efter stævne – resultatliste. Brugen af EDB (DO-DATA/GRODAN). Gruppeopgaver.

Varighed

7 lektioner

Materialer

Stævnesekretær mappe udleveres på kurset.

Målgruppe

Alle der ønsker at uddanne sig til Overdommer.

Formål

At uddanne overdommere for at sikre den bedst mulige ledelse af et svømmestævne, samt at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse af svømmernes præstationer ved ethvert svømmestævne.

Forudsætninger

Alder: fyldt 21 år. – Have gennemgået og bestået modul 1, 2, 3, 4 og 6. Have fungeret som dommer ved et stort antal stævner. Inden endelig optagelse på kurset have besvaret de tilsendte 50 spørgsmål tilfredsstillende. Minimum 1 år siden gennemførelsen af det sidste modul (3, 4, eller 6).

Indhold

Overdommerens opgaver Generelt, Starten og startproceduren, Svømmearterne, Automatisk tidtagning, Gruppeopgaver, Bedømmelse og Psykologi.

Varighed

To weekends – ca. 28 lektioner (lørdag + fredag-søndag)

Materialer

DDS’s kursusmateriale.